اوبدل

زيات شمېر غالۍ اوبدونکي له 10 څخه تر 20 کلونو دي experienced.All دي لاس په لاس جوړ شوي ښه روزل اوبدلو بادارانو لخوا

92def237
df908746