การทอผ้า

ทอผ้าจำนวนมากที่มี 10 ถึงกว่า 20 ปี experienced.All จะทำด้วยมือโดยมีการฝึกอบรมการทอผ้าโท

92def237
df908746