Dệt

Nhiều thợ dệt là từ 10 đến hơn 20 năm experienced.All được làm bằng tay bởi các bậc thầy dệt được đào tạo tốt

92def237
df908746