Umqamelo - Abavelisi, abaFektri, abaXhasi abasuka eChina