Artie Profile

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Artie uye wenza ukwaluka evelisa umgca kuka-4 iminyaka, apho womluki ngalinye wenza nje inxalenye yomsebenzi ukwaluka kodwa unakho yonke into. Ngale ndlela, umsebenzi lazo kuba lula yaye Artie uqeqeshe ukubenza amatsha ukuba wabaluki ngokukhawuleza. Artie wabelana ngamava ngempumelelo umzimba zonke kule shishino ngenjongo ukuphepha yokunqongophala kwabasebenzi kweli shishini.

23242

Ukwaluka wokufundisana yokugcina

4t34t

umgca umgubo-nokwaleka oluzenzekelayo

3r534r

isakhiwo ofisi entsha

12