Đội thiết kế

GIẢI THƯỞNG

1996 2008 TOP THIẾT KẾ IN ITALY.

1998- 2006 THIẾT KẾ TOP TRÊN GERMANY20042011 TOP THIẾT KẾ IN USA.

1982 Để 2000SEVERAL HABITAS VÀ VULCAIN

Năm 2003 đến 2006, THE GRAND PRIZE MEDALION GANADA

2005,2007 năm 2010 và 2011, giải thưởng PINNACLE TRÊN AMERICA1977.THE BO BEDRE giải thưởng trong SCANDINAVIA2007, giải thưởng thiết kế tốt tại Cologne, 1988, THE RED DOT giải thưởng trong FRANKFURT.1999THE FORML VÀ GIẢI THƯỞNG TRÊN DENMARKARTIES TULIP giành GOL DEN PRIZE FORFUNCTION VÀ ĐỔI MỚI GIẢI THƯỞNG

20190112145155