Artie hồ sơ

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Artie đã làm dệt dây chuyền sản xuất trong hơn 4 năm, trên đó mỗi thợ dệt chỉ được làm một phần của công việc dệt nhưng không hoàn thành toàn bộ tài liệu. Bằng cách này, dệt công việc trở nên dễ dàng hơn và Artie có thể đào tạo những người mới trở thành một thợ dệt một cách nhanh chóng. Artie là chia sẻ kinh nghiệm thành công này với tất cả các cơ thể từ ngành công nghiệp này cho một mục đích để tránh tình trạng thiếu lao động trong ngành công nghiệp này.

23242

Dệt xưởng, kho bãi

4t34t

dòng bột-sơn tự động

3r534r

tòa nhà văn phòng mới

12