ทีมออกแบบ

รางวัล

1996 2008 บนการออกแบบในอิตาลี

1998- 2006 TOP ในการออกแบบ GERMANY20042011 TOP DESIGNS IN USA

1982 2000SEVERAL HABITAS และขายตรง

2003 ถึงปี 2006 แกรนด์ MEDALION รางวัล GANADA

2005,2007 ปี 2010 และ 2011 สุดยอดรางวัลในการ AMERICA1977.THE BO Bedre รางวัล SCANDINAVIA2007, The Good DESIGN รางวัลในโคโลญปี 1988 Red Dot รางวัล FRANKFURT.1999THE FORML และได้รับรางวัลใน DENMARKARTIES TULIP รับรางวัล GOL DEN รางวัล FORFUNCTION และ รางวัลนวัตกรรม

20190112145155