ข้อมูลส่วนตัว Artie

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Artie ได้รับการทำทอสายการผลิตมานานกว่า 4 ปีซึ่งแต่ละคนทอผ้าเป็นเพียงการทำหน้าที่ในส่วนของงานการทอผ้า แต่ไม่จบรายการทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ได้รับการทอผ้างานง่ายและสามารถฝึก Artie comers ใหม่ที่จะเป็นช่างทอผ้าได้อย่างรวดเร็ว Artie แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จนี้กับร่างกายทุกจากอุตสาหกรรมนี้เพื่อจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนี้

23242

การทอผ้าการประชุมเชิงปฏิบัติการและคลังสินค้า

4t34t

บรรทัดผงเคลือบอัตโนมัติ

3r534r

อาคารสำนักงานใหม่

12