Artie Profile

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Artie ka qenë duke bërë endje prodhimin e linjës për më shumë se 4 vjet, në të cilën çdo Weaver është vetëm duke bërë një pjesë të punës endje, por jo duke përfunduar të gjithë pika. Në këtë mënyrë, gërshetim punë merr të lehtë dhe të Artie mund të trenit ardhurve të reja të jetë një qëndistari shpejt. Artie është ndarë këtë përvojë të suksesshme me çdo organ nga kjo industri për një qëllim për të shmangur mungesën e punës në këtë industri.

23242

Gërshetim punëtori dhe depo

4t34t

Automatike linjë pluhur-veshja

3r534r

Pallat i ri zyra

12