डिजाइन टोली

पुरस्कार

1996 2008 चोटी इटाली डिजाइन।

GERMANY20042011 शीर्षमा 1998- 2006 चोटी डिजाइन संयुक्त राज्य अमेरिका मा डिजाइन।

1982 2000SEVERAL HABITAS र VULCAIN गर्न

2003 2006 को लागि, भव्य MEDALION पुरस्कार GANADA

2005,2007 2010 र 2011, AMERICA1977.THE बो BEDRE पुरस्कार मा शिखर पुरस्कार SCANDINAVIA2007 मा, कोलोन, 1988, FRANKFURT.1999THE FORML मा लाल डट पुरस्कार र पुरस्कार DENMARKARTIES TULIP वोन THE गोल गुफा पुरस्कार FORFUNCTION र असल डिजाइन पुरस्कार नवाचार AWARD

20190112145155