Зураг төсөл боловсруулах баг

AWARDS

1996 2008 TOP Италид Designs.

GERMANY20042011 орой дээр 1998- 2006 оны ТОП загвар нь АНУ-д загвар.

1982 оны 2000SEVERAL HABITAS БА VULCAIN тулд

2003 оны 2006 оны тулд GRAND MEDALION шагналыг GANADA

2005,2007 2010, 2011, AMERICA1977.THE BO BEDRE шагналт ДАХЬ оргил шагналт SCANDINAVIA2007 ДАХЬ, Кельн, 1988, FRANKFURT.1999THE FORML ДАХЬ улаан цэг шагнал, шагналын DENMARKARTIES Алтанзул вон МОНГОЛ ГОЛ ден шагналт FORFUNCTION болон сайн DESIGN шагналт шинэ санаачлагын шагналыг

20190112145155