Artie төрх

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Artie 4 жил, Weaver тус бүр дээр л нэхэх ажлын хэсгийг хийж байгаа хэдий ч бүх зүйлийг дуусгах төлөө биш мөрийг үйлдвэрлэж холбосныг хийж байна. Ингэснээр ажлын байр нэхэх хялбар ирэх ба Artie нь Weaver хурдан байх шинэ хандагчдад сургах болно. Artie энэ салбарт хөдөлмөрийн дутмаг зайлсхийх зорилгоор энэ салбарт биеийн бүр энэ амжилттай туршлагыг хуваалцаж байна.

23242

семинар болон агуулах нэхэх

4t34t

Автомат нунтаг бүрэх шугам

3r534r

Шинэ оффисын барилга

12