Lamba ivelany

  • ivelan'ny trano lamba

    ivelan'ny trano lamba

    Ny lamba dia lamba vita amin'ny loko vita amin'ny loko, izay natao manokana hampiasaina ety ivelany, tsy lo izy ireo ary mahatohitra maharitra ka hiova ny fombao alohan'ny hiovan'ny loko. Raha arotsaka aminy ny paoka dia hijanona ho mafy orina ny loko. Na dia mateza aza ny lamba dia malemy paika izy ireo.