Жаздык - Өндүрүүчүлөр, Фабрика, Кытайдан жөнөтүүчүлөр