დიზაინი ფილოსოფია

სილამაზის მეტყველებს თავად

9e7891cb

მართლაც დიდი დიზაინი გამჭვირვალე

5432543

შემდეგ ბუნების წესები

88380da0