Άρτι Προφίλ

Arthur Cheng has been working in the outdoor furniture industry since 1993. In 1999, he established Artie Garden International Ltd. It was a trading company at the beginning and he found that a trading company could not control the design and quality of products he wanted to make. In 2007, he set up the first factory.

4a1aae32

Άρτι έχει κάνει την ύφανση γραμμή παραγωγής για πάνω από 4 χρόνια, κατά την οποία κάθε υφάντρα είναι ακριβώς να κάνει ένα μέρος της δουλειάς ύφανσης, αλλά δεν φινίρισμα ολόκληρο το αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό, ύφανση δουλειά γίνεται πιο εύκολη και Άρτι να εκπαιδεύσει νέους πελάτες για να είναι μια υφάντρα γρήγορα. Άρτι μοιράζεται αυτή την επιτυχημένη εμπειρία με κάθε σώμα από αυτή τη βιομηχανία για σκοπό να αποφευχθεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο αυτό.

23242

Ύφανση συνεργείο και αποθήκη

4t34t

Αυτόματη γραμμή επικάλυψης σκόνης

3r534r

Νέο κτίριο γραφείων

12