Contact Us

ARTIE TANAMAN INTERNATIONAL LTD.

address

# 15 Nan Li XI Luc, Nan Pu, Shi Qi Zhen, Pan Yu, Guangzhou, China 

phone

+86-20 66835817

+ 86-20 62323433